Autogate.cz

Pekařská 79, 747 05 Opava - Kateřinky | INFO-TEL: 777-1-VRATA (777-1-87282)
telefon: 553-610-570 | bezplatná linka: 800-1-VRATA (800-1-87282)
email: info@montego.cz | http://www.montego.cz | http://eshop.montego.cz

Pojmem vrata označujeme mechanická zařízení sloužící k uzavírání garáží, průjezdů atd. Pomocí vrat také jednoduše řešíme kontrolu vjezdů a vstupů. Vrata nachází využití jak u rodinných a obytných domů (v tzv. privátní sféře), tak i u komerčních a průmyslových objektů.
Pro informace o používaných materiálech pro výrobu vrat, povrchových úpravách, dezénech, proskleních, rozměrech, automatických pohonech, cenách atd. navštivte níže uvedené odkazy na stránky věnované těmto jednotlivým produktům.